Đôi khi cần thêm người dùng mới vào máy tính Windows, vì vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn ba (3) cách khác nhau để tạo tài khoản người dùng mới trong Windows 7 và Vista.

Như bạn có thể biết khi bạn cài đặt Windows lần đầu tiên, người dùng đầu tiên bạn tạo, là tài khoản Quản trị viên. Điều này không sao cả khi bạn là người dùng duy nhất trên PC, nhưng nếu bạn chia sẻ PC của mình với người khác hoặc nếu bạn muốn chia sẻ tệp của mình trên mạng, thì tốt hơn nên tạo người dùng mới vì lý do an toàn.

Cách Thêm Người dùng Tin tức trong Windows 7 hoặc Vista.

Phương pháp 1. Tạo tài khoản mới bằng Control Panel.

Phương pháp 2. Thêm Tài khoản bằng cách sử dụng tiện ích ‘Tài khoản Người dùng’.

Phương pháp 3. Thêm người dùng mới bằng Command Prompt.

Phương pháp 1. Cách tạo người dùng mới bằng Control Panel.

Phương pháp cổ điển để thêm người dùng mới trong Windows là từ tùy chọn “Tài khoản người dùng” trong Pa-nen điều khiển. Để làm việc đó:

1. Đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Quản trị viên.
2. Điều hướng đến Windows Control Panel.
3. Nhấp vào User Accounts

4. Nhấp vào Manage another account

thêm người dùng cửa sổ 7

5. Nhấp vào Create a new account

tạo tài khoản windows 7

6. Nhập tên (ví dụ: “Người dùng1”) cho người dùng mới và sau đó nhấp vào Create Account. *

* Lưu ý: Nếu bạn muốn chỉ định các đặc quyền Quản trị cho người dùng mới, hãy kiểm tra Administrator.

hình ảnh

7. Cuối cùng, nếu bạn muốn chỉ định mật khẩu cho tài khoản mới, hãy nhấp vào tài khoản mới và sau đó nhấp vào Create a password để chỉ định mật khẩu.

hình ảnh

Phương pháp 2. Cách Thêm hoặc Xóa Người dùng bằng cách sử dụng tiện ích ‘Tài khoản Người dùng’.

Một trong những phương pháp yêu thích của tôi để thêm người dùng (trong tất cả các phiên bản Windows), là sử dụng tiện ích ‘Tài khoản Người dùng’, cung cấp tất cả các tùy chọn cần thiết để dễ dàng quản lý người dùng trên PC. (Thêm / Xóa Người dùng, Chỉ định Đặc quyền Người dùng hoặc Thay đổi Mật khẩu Người dùng).

1. Đăng nhập vào Windows bằng tài khoản Quản trị viên.
2. Nhấn Windows image_thumb8_thumb + Rs để mở hộp lệnh chạy.
3. Trong hộp “Mở”, nhập: control userpasswords2 & nhấp chuột OK.

thêm người dùng cửa sổ 7

4. Trong tab Người dùng, hãy nhấp vào Add để thêm tài khoản mà bạn muốn có quyền truy cập vào tệp của mình.

image_thumb

5. Ở màn hình tiếp theo, nhập tên người dùng (ví dụ: “User5”) cho người dùng mới và nhấp vào Next. *

tạo tài khoản mới windows 7

6. Sau đó nhập mật khẩu cho người dùng mới và nhấp vào Next.

image_thumb2

7. Cuối cùng bấm Finish. *

* Lưu ý: Nếu bạn muốn chỉ định các đặc quyền Quản trị cho người dùng mới, hãy kiểm tra Administrator lựa chọn.

image_thumb3

Phương pháp 3. Cách thêm hoặc xóa người dùng bằng Command Prompt trong hệ điều hành Windows 10/8/7.

Phương pháp dễ dàng nhất để thêm hoặc xóa người dùng trên Windows 10, 8, 7 hoặc Vista là sử dụng dấu nhắc lệnh.

Để thêm tài khoản mới từ dấu nhắc lệnh:

1. Mở Command Prompt As Administrator.
2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau và nhấn Enter:

  • net user username password /add

* Lưu ý: Tại lệnh trên, thay đổi các trường “tên người dùng” & “mật khẩu”, tùy theo sự lựa chọn của bạn.

Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một tài khoản mới với tên người dùng “John” và mật khẩu “Pas123” thì hãy nhập:

  • người dùng mạng John Pas123 / thêm

thêm dấu nhắc lệnh của người dùng cửa sổ 7

3. Cuối cùng, nếu bạn muốn thêm người dùng mới vào nhóm Quản trị viên, hãy đưa ra lệnh này:

  • net localgroup administrators username /add

Ví dụ: Trong ví dụ của chúng tôi, lệnh là:

  • net localgroup quản trị viên John / add

hình ảnh

Để xóa người dùng khỏi dấu nhắc lệnh:

1. Mở Command Prompt As Administrator.
2. Tại dấu nhắc lệnh, gõ lệnh sau và nhấn Enter:

  • net user username /delete

Ví dụ: nếu bạn muốn xóa người dùng “John”, hãy nhập:

hình ảnh

Đó là tất cả mọi người! Nó đã làm việc cho bạn?
Vui lòng để lại nhận xét trong phần bình luận bên dưới hoặc thậm chí tốt hơn: thích và chia sẻ bài đăng blog này trong các mạng xã hội để giúp lan truyền rộng rãi về vấn đề này.